MLH conference

"Luister in jezelf en kijk in de oneindigheid van Ruimte en Tijd. Daar hoor je de liederen van de Sterrenbeelden, de stemmen van de Getallen en de harmonieën van de Sferen.” (Hermes Trismegistus - Corpus Hermeticum)

Tempeliers, Alchemisten, Rozenkruisers, Vrijmetselaren, Hermetici en Gnostici … allen gehuld in mysterie wat leidt tot halve waarheden, volksgeloof en zelfs taboes ...
Echter de geschiedschrijving heeft een bepaald beeld gecreëerd dat niet steeds met de realiteit overeenkomt.

Met MLH conference wil ik dit doorbreken en de ware geschiedenis en betekenis naar voor brengen door middel van lezingen en open debatten.

Sinds mijn jeugd heb ik een zeer grote belangstelling voor geschiedenis en symboliek. Dit bracht mij snel op het spoor van de Ridderordes, esoterische broederschappen en occulte genootschappen.
Allen hebben ze één en de zelfde constante: de geheime kennis die zich door middel van bepaalde tradities en gebruiken van generatie tot generatie overgeleverd wordt.

Over welke kennis en tradities spreken we hier? Hoe gebeurt deze overlevering? Welke kennis en wijsheden worden doorgegeven? Wie heeft hier toegang toe?

Tijdens mijn zoektocht hebben verschillende mensen mijn pad gekruist, die elk hun stukje van deze kennis, tradities en wijsheid bij zich droegen, en deze ook gedeeld hebben met mij.

Mijn lezingen zijn een neerslag van deze kennis, tradities en wijsheden die ik door de loop der jaren ontdekt en ervaren heb.

Marnix L'hoëst

Oprichter en zaakvoerder
MLH conference

EN

volg MLH conference ook op Facebook,
met laatste updates en nieuws
over de lezingen.

foto Marnix L'hoëst